Sociaal emotionele veiligheid en geborgenheid

Kinderen moeten zichzelf kunnen zijn bij De Rekeltjes. Pas dan kunnen ze zich ontwikkelen. Een kind moet om zichzelf te kunnen zijn zich veilig en geborgen kunnen voelen. Een aangename, rustige en verzorgde omgeving zal het kind mede aanzetten tot geconcentreerd werk of spel.

De rust is belangrijk (Montessori). Bij De Rekeltjes is alles zo veel mogelijk overzichtelijk en netjes in mandjes of bakken opgeborgen. Datgene wat een kind nodig heeft voor het spelen, wordt vooraf klaargezet of op kindhoogte neergezet.

We werken met een vast dagritme. Daarbij is De Rekeltjes een persoonlijk kinderdagverblijf. Iedereen kent elkaar, er zijn niet veel wisselingen van kinderen en de aangeboden ruimte is te overzien. Het gevoel van veiligheid en geborgenheid wordt hierdoor versterkt.