Persoonlijke competentie

Elk kind doorloopt dezelfde fasen, maar niet elk kind doet dat in hetzelfde tempo. De eerste fase is de zintuiglijke; daarna volgt de verstandelijke ontwikkeling.
Wij willen de kinderen zo veel mogelijk stimuleren en begeleiden in hun zelfstandigheids- ontwikkeling. Dit gebeurt uiteraard weer spelenderwijs, met aandacht voor de leeftijd en persoonlijkheid van het individu. Een kind met zelfvertrouwen is in staat om allerlei problemen adequaat aan te pakken. Een kind wordt dan competent. Bij De Rekeltjes krijgen de kinderen de mogelijkheid om te exploreren. We bieden hen een uitdagende omgeving aan waarin hun nieuwsgierigheid geprikkeld wordt en ze de mogelijkheid hebben om te ontdekken. Het spelmateriaal is daarop uitgezocht. Door middel van spel worden situaties en mogelijkheden nagebootst en geoefend. Ze leren problemen op te lossen.

We begeleiden ze in het verkrijgen van competentie. Voor de leidster betekent dit juist het kind niet te helpen bij het strikken van de schoenveters, maar het kind het zelf te laten doen, ook als dit tijd kost. Of als de kinderen met een werkje klaar zijn, ze het zelf te laten opruimen, hun tafeltje schoon te maken en een nieuw werkje te laten pakken.

Om ervoor te zorgen dat de leidsters uw kind optimaal kunnen begeleiden, volgen de leidsters met regelmaat cursussen en/of opleidingen. Op deze manier waarborgen wij de competenties van de leidsters.