Visie

De Rekeltjes is meer dan alleen een opvangadres. Wij zorgen voor professionele opvang en leveren graag een bijdrage aan de ontwikkeling van uw kind. Wij gaan verder dan de basale vaardigheden, ook aan de sociale en cognitieve vaardigheden van uw kind besteden wij graag veel aandacht.

Ons vernieuwende pedagogisch concept zorgt ervoor dat het uw kind aan niets ontbreekt. Voorbeelden hiervan zijn: een vertrouwde en veilige omgeving, gezonde warme maaltijden, veel beweging binnen én buiten. De aandacht voor zang, dans en diverse kunstvormen zorgen ervoor dat uw kind spelenderwijs en ongedwongen zijn / haar fijne motoriek stimuleert en vergroot, maar ook het denk – en concentratievermogen wordt ongemerkt ontwikkeld. Deze gevarieerde dagindeling wordt uw kind aangeboden door onze gekwalificeerde en zorgzame pedagogisch medewerkers. Uiteraard gebeurt dit op een voor de kinderen ontspannen en ongedwongen wijze. Het plezier van uw kind staat bovenaan!

Wij zijn er voor uw kind!