Ouderbeleid

Wij hechten veel waarde aan goede contacten met alle ouders en verzorgers om zo te komen tot een optimale samenwerking. De middelen die we hiervoor gebruiken zijn:

 1. Intakegesprek
  In dit gesprek ontvangen ouders/verzorgers informatie over de gang van zaken in de instelling. Eventuele vragen worden beantwoord, een rondleiding gegeven en afspraken gemaakt over de wenperiode.
 2. Prikbord
  Hierop wordt belangrijke informatie vermeld zoals sluitingsdagen, besmettelijke ziektes, geboorte(kaartjes), bestuurlijke informatie, mededelingen, cursussen, ouderavonden en dergelijke.
 3. Oudergesprek
  Een gesprek om de ouders/verzorgers te informeren over de ontwikkeling van hun kind en ter wederzijdse uitwisseling, zie bijlage ‘handreiking oudergesprek’.
 4. Ouderavonden
  Een aantal keren per jaar wordt een ouderavond georganiseerd waarbij het volgende aan de orde kan komen: de gang van zaken in de groep, uitdieping van een thema met betrekking tot de opvoeding, inhoudelijke informatie over de jaarfeesten, knutselen thuis of in de groep.
 5. Jaarfeestvieringen
  Op de dagen dat er een jaarfeest wordt gevierd, kunnen ouders uitgenodigd worden. Hierover wordt van tevoren een bericht verspreid.
 6. Verjaardagen
  Ouders/verzorgers kunnen uitgenodigd worden bij de viering van de verjaardag van hun kind. Er wordt bij voorkeur ‘gezond’ getrakteerd.
 7. Ouderparticipatie
  Ouders kunnen op velerlei gebied participeren. Ter ondersteuning in de groep, aanwezig zijn bij het vieren van de jaarfeesten, bij de schoonmaak, het onderhoud en dergelijke of lid worden van de oudercommissie.