Klachtenprocedure

Het kan zijn dat u ontevreden bent over uw kinderopvang. Veel ouders vinden het in zo’n situatie lastig om hun zorgen te bespreken met de kinderopvang. Ze zijn bang dat het bespreken van kritiek of het indienen van een klacht gevolgen zal hebben voor de opvang van hun kind. Bij De Rekeltjes zijn wij echter van mening dat een klacht ons een mogelijkheid biedt de opvang van uw kind nog verder te verbeteren.

Vanaf 1 januari 2016 moeten kinderopvangorganisaties verplicht aangesloten zijn bij de Geschillencommissie. Het indienen van een klacht wordt zo uniform en laagdrempeliger. Er is een duidelijk stappenplan dat u kunt volgen bij het indienen van een klacht.

Stap 1
U probeert eerst de klacht op te lossen bij De Rekeltjes zelf, door de klacht schriftelijk of mondeling aan te geven en te bespreken.

Stap 2
Is uw klacht hierna nog niet opgelost? Dan kunt u het geschil voorleggen aan de Geschillencommissie Kinderopvang. U betaalt hiervoor wel een beperkte vergoeding. De Geschillencommissie komt alleen in actie als u eerst een schriftelijke klacht heeft ingediend en de ondernemer vier weken de tijd heeft gegeven om op de klacht te reageren.

Voor meer informatie kunt u kijken op de website van de geschillencommissie bij het reglement.