Protocol Hygiëne & veiligheid

In ons kinderdagverblijf hechten wij veel waarde aan hygiëne en veiligheid. Wij worden als kinderdagverblijf gecontroleerd door de GGD en brandweer op zaken als hygiëne en veiligheid. Een vergunning wordt pas verleend als de GGD de hygiëneaspecten en de brandweer de veiligheidsaspecten heeft getoetst en goedgekeurd. Natuurlijk maken wij niet alleen schoon omdat wij gecontroleerd worden. Wij vinden het belangrijk dat omstandigheden hygiënisch en veilig zijn voor de kinderen. Door een goede hygiëne te handhaven proberen we ziektes te voorkomen. Ook leren we de kinderen spelenderwijs dat het belangrijk is om op te ruimen en schoon te maken. Daarom laten wij de kinderen meehelpen (vanaf 1 jaar) met simpel opruim- en schoonmaakwerk. Natuurlijk letten wij er dan op of het schoon is en doen het eventueel nog na. Het is voor de kinderen vooral een leuke activiteit en we proberen ze te stimuleren door zelf mee te doen en eventueel een liedje erbij te zingen.

Hygiëne

Schoonmaakschema

Wij hebben voor iedere groep een schoonmaakschema, welk geldt voor de komende maand. In deze schoonmaakschema’s zijn alle voorkomende werkzaamheden van de groep opgenomen.  Het schema is verdeeld in wekelijkse en maandelijkse schoonmaakwerkzaamheden. De dagelijkse schoonmaakwerkzaamheden staan vermeld in het dagprogramma. Het schema wordt afgevinkt als de betreffende schoonmaakwerkzaamheden zijn gedaan. Het spreekt voor zich dat als de groepsleidster ziet dat een stuk speelgoed vies is, ondanks dat het  die week al is schoongemaakt, zij het toch weer zal schoonmaken. Natuurlijk wordt er dan niet gewacht tot de volgende week. Naast de leidsters die schoonmaakwerkzaamheden op de groep doen is er nog een huishoudelijk medewerkster die drie dagen in de week de algemene ruimtes en de keukenblokken en toiletten grondig schoonmaakt. Op de overige twee dagen die wij geopend zijn worden deze taken verdeeld over de groepen.

De was

Er staan op alle groepen wasmanden die minimaal 1 keer per dag geleegd worden. Het streven is om de inhoud van deze wasmanden dagelijks te wassen. Ook deze taak wordt gedurende de dagen dat de huishoudelijk medewerkster aanwezig is door haar uitgevoerd. De overige dagen nemen de leidsters dat op zich.  Wij wassen het wasgoed op de volgende temperaturen:

·        Washanden, handdoeken e.d. 60 graden

·        Beddengoed 60 graden

·        Knuffels e.d. 40 graden

Afwas

Vieze vaat wordt in de keuken afgespoeld en in de vaatwasser gedaan en gewassen. Deze doorloopt het lange was programma. Het programma wordt afhankelijk van de mate van vervuiling van het serviesgoed, geoptimaliseerd en aangepast. De afwasborstel die bij de spoelbak ligt wordt regelmatig vervangen.

Schoonmaakmiddelen

Met de aankoop van schoonmaakmiddelen wordt met een aantal zaken rekening gehouden. Zoals: veiligheid/giftigheid, waarvoor het gebruikt moet worden en milieu aspecten. De volgende schoonmaakmiddelen worden in ons kinderdagverblijf gebruikt. Driehoek groene zeep en allesreiniger voor het schoonmaken van het speelgoed, de kasten, vensterbanken, de keuken en het toilet. Vloeibaar schuurmiddel voor de wasbakken, afwasmiddel voor de handmatige afwas, vaatwas tabletten voor de afwasmachine en wasgel voor de wasmachine. De schoonmaakmiddelen worden opgeborgen in de afgesloten schoonmaakkast. Deze is alleen door de leidsters te openen.

Legionella

Wij hebben onze elektronische temperatuurgeregelde boilers afgesteld op de wettelijke normen. Vanzelfsprekend hebben wij voor deze apparatuur een onderhoudscontract afgesloten.

Groepen

In de groepsruimtes waar de kinderen verblijven hebben de kinderen hun “buitenschoenen”uit. Ze lopen op slofjes of op sokken.

Fopspenen en flessen

De fopspenen zitten in de eigen kastjes van de kinderen.  Voordat wij een op de grond gevallen fopspeen aan het kind teruggeven of in zijn of haar kastje leggen, spoelen wij deze eerst grondig af. Flesvoeding wordt opgewarmd in de magnetron, de borstvoeding wordt bij binnenkomst direct in de koelkast gezet en au bain-marie opgewarmd. Voedingen mogen eenmaal opgewarmd worden na bereiding. De flessen van de kinderen worden dagelijks mee teruggegeven aan de ouders. Alle flessen van het dagverblijf, net als de reserve spenen worden uitgekookt.

Kapstokken

Ter voorkoming van hoofdluis gebruiken wij aparte kastjes voor het opbergen van de jassen en schoenen. Elk kind heeft een eigen kastje. Op de babygroep heeft elk kind een eigen doos voor het opbergen van jas en schoentjes.

Veiligheid

Calamiteitenplan

Er is een calamiteitenplan opgesteld. Daarin staat beschreven hoe wij moeten handelen in noodsituaties. We oefenen dit plan minstens één keer per jaar om te allen tijde goed voorbereid te zijn. De goedgekeurde blusapparatuur wordt jaarlijks gecontroleerd ( ijkcontrole) door een daartoe bevoegde instantie.

EHBO

Er zijn EHBO-dozen en gifwijzers aanwezig in ons kinderdagverblijf. Er is minimaal 1 groepsleidster met BHV en Kinder EHBO-diploma  aanwezig. Wij streven ernaar binnen een afzienbare periode alle leidsters het diploma Kinder EHBO te laten halen.

Deuren

Bij bijna alle deuren zijn de klinken hooggeplaatst. Zo kunnen de kinderen niet zelf de deuren openmaken. Tevens zijn er speciale kunststofstrips bevestigd, zodat de kinderen niet met hun vingers tussen de deur kunnen komen. De buitendeur is op slot en zal van buitenaf alleen tussen vooraf ingestelde tijdstippen met behulp van het vingerscan registratie system geopend kunnen worden. De ouders/verzorgers hebben daartoe een vingerafdruk gemaakt welke door het system herkend zal worden. Ieder ander, waarvan de apparatuur de vingerafdruk niet herkent, krijgt vanzelfsprekend geen toegang tot het pand.

Speelgoed

Bij de aanschaf van speelgoed wordt er gelet op de veiligheid, duurzaamheid, aantrekkelijkheid en de ontwikkeling die het stimuleert. Het aanwezige speelgoed wordt gecontroleerd op gebreken. Indien het een gevaar vormt voor de kinderen, wordt het apart gehouden voor reparatie of weggegooid.

Roken

Het gehele kinderdagverblijf is rookvrij!

Tassen

In de tassen van de personeelsleden kunnen kindonvriendelijke materialen zitten, zoals sigaretten, medicijnen enz. zitten. Daarom bergen de personeelsleden hun tassen op buiten het bereik van de kinderen.

Slaapruimten

Onze slaapruimten zijn goed geventileerd. Wij hebben goedgekeurde ledikanten voor de kinderen. De kinderen slapen onder een laken en een deken in de winter. Daarnaast slapen de kinderen in zelf meegebrachte slaapzakken. Bij de baby’s wordt een katoenen luier op het bed bij het hoofd gedeelte gelegd om zo ook de hygiëne te waarborgen. Iedere baby heeft iedere dag zijn eigen luierdoek. De kinderen hebben zoveel mogelijk hun eigen bed met het oog op hygiëne. Elke dag worden de onderlakens in de was gedaan. Wekelijks verschonen wij het hele bed. Zodra het vuil is wordt het natuurlijk eerder verschoond.

Buitenspeelplaatsen

Onze buitenspeelplaats is omringd met een goedgekeurd hekwerk. Hierbij is rekening gehouden met afstand tussen de spijlen. Deze moeten dicht op elkaar staan zodat een kinderhoofd er niet tussen past en de kinderen niet vast kunnen komen te zitten of ongemerkt van de speelplaats af kunnen gaan. Verder is het hek goed afsluitbaar en kunnen de kinderen er zich niet aan bezeren. Bij de toekomstige invulling van de buitenspeelplaats is rekening gehouden met schaduwplekken voor de kinderen. Alle speeltoestellen voldoen aan de veiligheidseisen.